Protectia muncii (SSM)

Consultanta SMM si intocmire dosare (legislatie, documente, decizii). Detalii despre Protectia muncii (SSM)

Evaluarea riscurilor

Situaţia reala de la fiecare loc de muncă, din punct de vedere al securităţii muncii. Detalii despre Evaluarea riscurilor

Resurse umane

Implementarea și asigurarea serviciilor specifice relațiilor de muncă. Detalii despre Resurse umane

Situatii de urgenta (PSI)

Consultanță PSI, instructaje la locul de muncă, întocmirea dosarului SU/PSI. Detalii despre Situatii de urgenta (PSI)

Protectia mediului

Avize și acorduri de mediu, autorizații și autorizații integrate de mediu. Detalii despre Protectia mediului

ISCIR - RSVTI

Funcţionarea în siguranţă a instalaţiilor sub presiune și de ridicat. Detalii despre ISCIR - RSVTI

Prim ajutor

Instruirea personalului companiei in acordarea primului ajutor. Detalii despre Prim ajutor

Management integrat

Sistem de management care integrează toate sistemele și procesele organizației. Detalii despre Management integrat

Coordonare santiere

Conform cerinţelor legale pe şantierele temporare şi mobile. Detalii despre Coordonare santiere

Audit energetic

Activitatea de identificare a solutiilor de modernizare energetica. Detalii despre Audit energetic