Legislatie

Securitate si sanatate in munca (protectia muncii) / Resurse umane

 1. Constitutia Romaniei
 2. Codul Muncii – Legea 53/2003 Republicata
 3. Legea 319/2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca, protectia muncii
 4. HG 1425/2006 Norme metodologice de aplicare Legea 319/2006
 5. HG 955/2010 Norme metodologice de aplicare Legea 319/2006
 6. Legea 202/2002 – egalitatea de sanse intre femei si barbati
 7. Legea 320/2001 aprobarea OUG nr. 137/1999 privind modificarea si completarea Legii nr. 108/1999 pentru înfiintarea si organizarea Inspectiei Muncii
 8. Legea 155/2000 – aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2000 privind ratificarea unor conventii adoptate de Organizatia Internationala a Muncii
 9. Legea 130/1999 – masuri de protectie pentru persoanele încadrate in munca
 10. Legea 108/1999 – înfiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 740 din 10 octombrie 2002
 11. Legea 31/1991 – stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore/zi pentru salariatii care lucrează in conditii deosebite, vatamatoare, grele sau periculoase
 12. Legea 360/2003 – regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase
 13. Legea 451/2001 – aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase
 14. Legea 426/2001 – aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor
 15. Legea 99/2001 – aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 173/1999 privind suportarea de la bugetul de stat a cheltuielilor de ecologizare a procesului de reciclare a deseurilor
 16. Legea 126/1995 – regimul materiilor explozive
 17. HG 600/2007 – protectia tinerilor la locul de munca
 18. HG 1218/2006 – stabilirea cerintelor minime de securitate si sănătate in munca pentru asigurarea protectiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici
 19. HG 1146/2006 – cerintele minime de securitate si sănătate pentru utilizarea in munca de către lucrători a echipamentelor de munca
 20. HG 1136/2006 – cerintele minime de securitate si sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice
 21. HG 1135/2006 – cerintele minime de securitate si sănătate in munca la bordul navelor de pescuit
 22. HG 1093/2006 – stabilirea cerintelor minime de securitate si sănătate pentru protectia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca
 23. HG 1092/2006 – protectia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca
 24. HG 1091/2006 – cerintele minime de securitate si sănătate pentru locul de munca
 25. HG 1058/2006 – cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucrătorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive
 26. HG 1051/2006 – cerintele minime de securitate si sănătate pentru manipularea manuala a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, in special de afectiuni dorsolombare
 27. HG 1048/2006 – cerintele minime de securitate si sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca
 28. HG 1028/2006 – cerintele minime de securitate si sănătate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare
 29. HG 971/2006 – cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sănătate la locul de munca
 30. HG 300/2006 – cerintele minime de securitate si sănătate pentru santierele temporare sau mobile

Prevenirea si stingerea incendiilor (PSI)

 1. Legea 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor
 2. Ordinul 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor
 3. Legea 481 din 8 noiembrie 2004 privind protectia civilă Ordinul nr. 195 din 20 aprilie 2007 privind modificarea si completarea ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatoricã si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta
 4. Ordinul 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor în domeniul situatilor de urgenta
 5. OUG 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgentă
Mega Image
New Yorker

Prin continuarea utilizării site-ului, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. mai multe informatii

Setările cookie-urilor de pe acest site sunt setate pentru a „permite cookie-urilor” să vă ofere cea mai bună experiență de navigare posibilă. Dacă continuați să utilizați acest site web fără a schimba setările cookie-urilor sau faceți clic pe „Acceptați” mai jos, atunci sunteți de acord cu aceasta.

Închide